Home / Info / PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH GAMPONG JANGKA ALUE TAHUN 1439 H

PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH GAMPONG JANGKA ALUE TAHUN 1439 H

JANGKA ALUE – Sudah menjadi kewajiban bagi Gampong Jangka Alue setiap malam hari Raya Idul Fitri melakukan pembagian Zakat Fitrah. Pembagian Zakat Fitrah dilakukan oleh para Anggota Baitul Mal Gampong Jangka Alue yang menjadi Amil Zakat serta diketuai oleh Tgk. Zulkifli Thaib selaku Tgk. Imum Gampong Sekaligus Ketua Baitul Mal Gampong Jangka Alue.

Proses penyukatan Zakat Fitrah dilakukan di dalam Meunasah/Mushalla Gampong Jangka Alue. kemudian setelah proses penyukatan Zakat Fitrah selesai dilakukan, maka beras Zakat Fitrah tersebut diantar langsung ke masing-masing rumah orang yang berhak menerim pada malam itu juga.

Pada dasarnya Zakat Fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata Fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah. Pada prinsipnya seperti definisi di atas, setiap muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya dan orang lain yang menjadi tanggungannya baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun wanita.

Penerima Zakat secara umum ditetapkan dalam 8 golongan/asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil) namun menurut beberapa ulama khusus untuk zakat fitrah mesti didahulukan kepada dua golongan pertama yakni fakir dan miskin. Pendapat ini disandarkan dengan alasan bahwa jumlah/nilai zakat yang sangat kecil sementara salah satu tujuannya dikelurakannya zakat fitrah adalah agar para fakir dan miskin dapat ikut merayakan hari raya dan saling berbagi sesama umat islam.

Semoga dengan pembagian Zakat Fitrah ini masyarakat Gampong Jangka Alue dengan izin Allah akan kembali fitrah. Amin ya Rabbal’alamin. [MS]

About Gampong Jangka Alue

One comment

  1. Zakat fithri atau fitrah adalah zakat yang ditunaikan karena berkaitan dengan waktu Idul Fithri sehingga waktunya pun dekat dengan waktu perayaan tersebut.
    Best regards, worldsecurity.com.ua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

GOTONG ROYONG DI KOMPLEK MEUNASAH DESA JANGKA ALUE

JANGKA ALUE – Dalam rangka mewujudkan kebiasaan hidup sehat dan bersih ditempat umum, pada hari minggu ...